วีเนียร์ คืออะไร มีขั้นตอนการรักษาอย่างไร วีเนียร์แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ราคาเท่าไหร่

การทำวีเนียร์เป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในงานทางด้านทันตกรรมเพื่อความงาม เพราะสามารถไขปรับปรุงรอยยิ้มให้มีสีขาวขึ้นมีการเรียงตัวของฟันที่สวยงามมากขึ้นอย่างมาก ด้วยการบูรณะฟันเฉพาะด้านหน้า ในกรณีที่ต้องการฟันขาวสวยงามสามารถใช้วัสดุที่ขาวขึ้นทำการบูรณะเพื่อให้ฟันขาวขึ้น ในกรณีฟันเรียงตัวไม่สวยงาม การกรอฟันแล้วปรับให้ฟันมีขนาด รูปร่าง ความยาวที่ถูกต้องสามารถแก้ไขรอยยิ้มของเราให้สวยงามขึ้นตามใจที่คุณต้องการ

สรุปหัวข้อสำคัญเรื่อง วีเนียร์

 

ขั้นตอนการรักษาด้วยวีเนียร์

Step 1

พบทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาซึ่งประกอบด้วยการตรวจในช่องปาก ถ่ายภาพ Still and Clip digital Image และ Panoramic Xray ทันตแพทย์จะวิเคราะห์รอยยิ้มของคนไข้และวางแผนการรักษาว่าทำอย่างไรถึงจะได้รอยยิ้มที่สวยงาม คนไข้สามารถแจ้งความต้องการเกี่ยวกับรอยยิ้มที่ต้องการเพื่อประกอบการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ ทำให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของรอยยิ้มที่สวยงามที่คนไข้ต้องการ ปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงรอยยยิ้มทั้งหมดมักทำวีเนียร์ที่ฟันหน้า16ซี่ตั้งแต่ฟันกรามน้อยที่หนึ่งซ้ายถึงขวาทั้งฟันบนและฟันล่าง เมื่อตกลงทำการรักษาแล้วทันตแพทย์จะนัดวันกรอฟัน และวันใส่ฟัน ซึ่งหากมีการนัดล่วงหน้าสามารถทำให้เสร็จได้ภายใน 4-5 วันทำการ

 

Step 2

พบทันตแพทย์เพื่อกรอฟันสำหรับใส่ชิ้นงานวีเนียร์ ทันตแพทย์จะบันทึกการสบฟันดั้งเดิมของคนไข้ และกรอฟันที่จะทำวีเนียร์เฉพาะทางด้านหน้าของฟัน ซึ่งปกติจะประมาณฟันกรามน้อยที่หนึ่งซ้ายถึงขวา ทั้งบนและล่าง เมื่อกรอเตรียมฟันเสร็จแล้วก็จะพิมพ์ปากเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับนำไปสร้างงานPorcelain Veneerในแลป เพื่อนำมาใส่ให้กับคนไข้ในการนัดครั้งต่อไป โดยปกติจะไม่มีการใส่วีเนียร์ชั่วคราวให้กับคนไข้ ในรายที่มีความจำเป็นจริงๆให้แจ้งทันตแพทย์ในวันวางแผนการรักษาเพื่อเตรียมวีเนียร์ชั่วคราวให้ การทำวีเนียร์ชั่วคราวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ภาพหลังการกรอฟันแล้ว

 

Step 3

พบทันตแพทย์เพื่อใส่ชิ้นงานวีเนียร์ ทันตแพทย์จะยึดชิ้นงานเข้ากับฟันที่เตรียมไว้ ซึ่งได้แต่งรูปร่างและสีฟันให้สวยงามตามการวางแผนการรักษา หลังจากยึดชิ้นงานเรียบร้อยทันตแพทย์จะแต่งเช็คการสบฟันให้กลับไปเหมือนการสบฟันดั้งเดิมของคนไข้ ฟันก็จะสวยงามตามที่คนไข้ต้องการ และให้คนไข้กลับไปใช้งานและนัดกลับมาRecheckและขัดแต่งชิ้นงานทั้งหมด

Step 4

หลังจากคนไข้ได้ใช้งานและตรวจสอบงานวีเนียร์แล้วก็จะพบทันตแพทย์เพื่อRecheckงาน ปรับแต่งวีเนียร์ตามความต้องการของคนไข้ เมื่อเป็นที่พอใจของคนไข้แล้วก็จะขัดแต่งวีเนียร์อยางละเอียดเป็นอันเสร็จการรักษา

 


ดูภาพ ก่อน & หลัง:

 

ดูรูปภาพทั้งหมด


 

 

วีเนียร์คืออะไร

การรักษาด้วยการทำวีเนียร์คือการบูรณะฟันเฉพาะทางด้านหน้าของฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างของฟัน เช่น สีฟันที่เข้ม ฟันสึก ฟันตัด ฟันรูปร่างเล็กหรือใหญ่เกินไป รวมทั้งยังสามารถแก้ไขฟันที่บิดหรือซ้อนเกให้ดูตรงสวยงามได้อีกด้วย การทำจุดประสงค์เพื่อแก้ไขจุดด้อยต่างๆของฟันให้ดีขึ้น สวยงามขึ้น โดยมีการกรอฟันให้น้อยที่สุดโดยกรอเฉพาะทางด้านหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถยึดชิ้นงานเข้ากับฟันธรรมชาติได้อย่างแข็งแรงและสวยงาม วีเนียร์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการทำฟันให้สวยงามโดยอนุรักษ์เนื้อฟันของเราและยังได้ความสวยงามสูงสุดอีกด้วย

 

 

ประวัติของการรักษาด้วยวีเนียร์

ในอดีตการบรูณะฟันด้วยวีเนียร์ไม่สามารถทำได้เนื่องจากศาสตร์ของการการนำวัสดุมายึดกับฟันยังไม่พัฒนา   การยึดติดของครอบฟันหรือวัสดุอุดฟันยังคงต้องเป็นmechanical retention คือใช้ความขนานของการเตรียมฟันเพื่อให้วัสดุยึดติดกับฟันได้ ดังนั้นเทคนิคการทำวีเนียร์จึงไม่สามารถทำได้ จวบจนได้มีการพัฒนาการของการใช้กรดอ่อนกัดบนผิวฟันทำให้เกิดรูพรุนขึ้นบนพื้นผิวเพื่อใช้ยึดติดวัสดุต่างๆกับฟัน โดยการใช้สารBonding agentซึ่งสามารถเข้าซึมเข้าไปเขื่อมต่อกับรูพรุนที่เกิดขึ้นและให้แรงยึดที่สูงเพียงพอ จึงเกิดเทคนิคการบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์นี้สามารถปรับแต่งรูปร่างและสีฟันโดยไม่จำเป็นต้องกรอฟันทั้งซี่เพื่อให้ได้mechanical retentionด้วยการทำครอบ เพียงแค่กรอเฉพาะเนื้อฟันทางด้านหน้าเท่านั้น จึงทำให้เป็นการรักษาที่มีความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

 

 

วีเนียร์ยึดติดกับเนื้อฟันได้อย่างไร

การยึดติดของวีเนียร์สามารถทำได้โดยการใช้เรซินซีเมนต์ยึดติดระหว่างผิวเนื้อฟันและชิ้นงานวีเนียร์ ในส่วนของผิวฟันจะมีการใช้กรดอ่อนกัดให้มีรูพรุนแล้วทาด้วยสารBonding และส่วนผิววัสดุวีเนียร์จะมีการทำให้เป็นรูพรุนเช่นกันซึ่งกรรมวิธีจะแล้วแต่ชนิดของวัสดุของวีเนียร์ ถ้าเป็นคอมโพสิท จะใช่การเป่าทราย(Sandblast)ให้เป็นรูพรุนแล้วทาด้วยสารBonding ถ้าเป็นPorcelainจะมีการใช้กรดกัดกัดให้เป็นรูพรุน มีการทาสารsilaneเพื่อเพิ่มการยึดเกาะต่อด้วยการทาสารBonding ทำให้วีเนียร์ยึดติดกับเนื้อฟันด้วยแรงที่เพียงพอต่อแรงบดเคี้ยว

 

 

วัสดุที่ใช้ในการทำวีเนียร์

วัสดุที่ใช้ในการทำวีเนียร์จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับเนื้อฟันได้ ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

 • คอมโพสิตวีเนียร์ (Composite Veneer) คอมโพสิตคือวัสดุที่เราใช่ในการอุดฟันสีเหมือนฟัน ซึ่งสามารถอุดแต่งโดยตรงได้ทางคลีนิค แต่เมื่อนำไปใช้ในแลปฟันจะมีการพัฒนาให้วัสดุมีความแข็งแรงมากขึ้น อย่างไรก็ดีคอมโพสิตมีข้อเสียในการที่มีการสึกกร่อนได้ และแข็งแรงน้อยกว่าพอร์ซีเลน การทำคอมโพสิตวีเนียร์สามารถทำด้วยเทคนิคการทำโดยตรง(Direct Technic) คืออุดลงบนฟันและแต่งรูปร่างโดยตรงโดยทันตแพทย์ (ที่อาจเรียกว่าการแปะฟันขาว) หรือการทำโดยมีการกรอฟัน พิมพ์ปาก ส่งแลปทางทันตกรรม แล้วจึงค่อยนำชิ้นงานมายึดติดกับฟันที่เตรียมไว้ (Indirect technic) 
 • พอร์ซีเลนวีเนียร์ (Porcelain Veneer)เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าคอมโพสิต มีความแข็งแรง สีใสสวยงาม ความแข็งผิวสูง ผิวมันวาว สึกกร่อนน้อย ทำให้มีความสวยงามในระยะยาว สามารถทำได้โดยวิธีIndirect technicเท่านั้น เป็นวัสดุที่นิยมมากที่สุดในการทำวีเนียร์ในปัจจุบัน
 

 

ข้อดี ข้อเสียในการทำวีเนียร์

 • ข้อดี
  • ทำให้ฟันขาวสวยงามขึ้น
  • ทำให้ฟันเรียงตัวสวยงาม
  • ทำให้มีรอยยิ้มสวยงามมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
 • ข้อเสีย
  • ต้องมีการกรอฟันทางด้านหน้าของฟัน
  • มีความแข็งแรงโดยรวมน้อยกว่าฟันธรรมชาติที่มีสภาพฟันที่ดี แต่ยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยการบดเคี้ยวสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • มีรอยต่อของวัสดุเกิดขึ้น ทำให้มีอายุการใช้งานน้อยกว่าฟันธรรมชาติที่มีคุณภาพเนื้อฟันที่ดีที่ไม่ได้มีการบูรณะฟัน แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการยึดติดและการรั่วซึมของรอยต่อเกิดขึ้นน้อยมากทำให้มีอายุการใช้งานที่นานมาก ซึ่งเป็นข้อเสียของวัสดุบูรณะฟันทุกชนิด เช่น อุดฟัน ครอบฟันฯลฯ
    
 

 

การทำวีเนียร์ชั่วคราวมีความจำเป็นหรือไม่

การทำวีเนียร์จะมีการกรอฟันทางด้านหน้าเล็กน้อย และมีการพิมพ์ปากส่งแลปทางทันตรรมเพื่อสร้างชิ้นงานวีเนียร์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5-7วันจึงจะกลับมายึดชิ้นงานเข้ากับฟันของเรา ในระหว่างที่รอชิ้นงานจากแลปนี้มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำวีเนียร์ชั่วคราว หลังจากกรอฟันไปแล้ว ฟันจะมีลักษณะบางขึ้น สั้นขึ้นเล็กน้อย อาจมีช่องห่างระหว่างฟันเล็กน้อย หากในระหว่างการรอชิ้นงาน5-7วันคนไข้ยังจำเป็นที่จะต้องใช้รอยยิ้มในสังคมสามารถทำวีเนียร์ชั่วคราวได้ หากคนไข้ท่านใดที่คิดว่าไม่จำเป็น หรือสามารถใช้หน้ากากอนามัยปิดรอยยิ้มไว้ก่อนก็ไม่มีความจำเป็น การทำวีเนียร์ชั่วคราวมีค่ารักษาเพิ่มเติม และสามารถทำได้ใน 2 เทคนิค ดังนี้

 • การทำdirect veneerชั่วคราวโดยใช้วัสดุคอมโพสิต หลังจากการกรอวีเนียร์ ทันตแพทย์จะใช้กรดอ่อนกัดผิวให้เหมาะกับการยึดของคอมโพสิตเพียงบางส่วน เพื่อให้สามารถเอาวีเนียร์ชั่วคราวออกได้โดยง่ายในวันใส่ชิ้นงาน แล้วแต่งคอมโพสิตโดยตรงลงบนฟันที่ได้กรอทำวีเนียร์ไปเพื่อใช้เป็นฟันชั่วคราว เทคนิคนี้มักทำเฉพาะในบริเวณฟันบนอย่างเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการสบฟันที่จะทำให้วีเนียร์ชั่วคราวหลุดก่อนถึงวันที่ต้องใส่ชิ้นงาน
 • การทำSnap on วิธีนี้จะใช้วัสดุคลุมบางๆลงตัวฟันทำได้จากแผ่นพลาสติกที่มีสีเหมือนฟัน แล้วผ่านเครื่องVacuum former

ก่อนทำวีเนียร์

ก่อนทำวีเนียร์

หลังกรอฟัน

หลังใส่ SNAP ON 

หลังใส่ SNAP ON

 

การทำวีเนียร์ชั่วคราวด้วย SNAP ON

 

 

การดูแลหลังการรักษาด้วยวีเนียร์

การดูแลรักษาวีเนียร์นั้นทำเหมือนฟันธรรมชาติทุกประการ ก็คือควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันผ่านทุกซอกฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้ง เช้าและก่อนนอน อะไรที่ฟันธรรมชาติสามารถกัดได้วีเนียร์ก็สามารถกัดได้ อะไรที่แข็งเกินไป เช่นเปลือกปู ฝาขวด ฯลฯ ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะแม้แต่ฟันธรรมชาติก็ยังสามารถแตกหักได้ ในส่วนของการหลีกเลี่ยงสารอาหารที่มีสีเช่นกาแฟ โค้ก ไวน์ ฯลฯ  จริงๆก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะสารเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดการติดสีเฉพาะภายนอกวีเนียร์ ซึ่งสามารถทำความสะอาดออกได้โดยทันตแพทย์ อย่างไรก็ดีก็ควรหลีกเลี่ยงสารมีสีเหล่านี้ในกรณีที่ใช้วีเนียร์ทำฟันให้ขาวขึ้น เพื่อจะได้ไม่บดบังความขาวของฟันก่อนที่จะไปพบทันตแพทย์ทุก6 เดือนเพื่อทำความสะอาดฟันและขัดฟันให้ขาวขึ้น การติดสีเหล่านี้ มีผลงานวิจัยรองรับว่าวีเนียร์ที่ใช้วัสดุเป็นพอร์ซีเลน จะติดสีน้อยกว่าวัสดุคอมโพสิต และเนื้อฟันธรรมชาติ

 

การทำวีเนียร์แพงไหม ค่ารักษาเท่าใด

การทำวีเนียร์มีค่าใช้จ่ายอยู่ราว 60-70% ของการทำครอบฟัน ถ้าเป็นพอร์ซีเลนวิเนียร์ปัจจุบัน จะมีค่ารักษาที่ 13,000 บาทต่อซี่ หากทำมากกว่า 3 ซี่ขึ้นไปจะอยู่ที่ 12,000 บาทต่อซี่ โดยปกติการทำวีเนียร์เพื่อความสวยงามจะทำให้ครอบคลุมรอยยิ้มของคนไข้ มักจะทำตั้งแต่กรามน้อยที่ซ้ายถึงขวาทั้งฟันบนและฟันล่าง รวม 16ซี่ ค่ารักษา 192,000 บาท สามารถดูราคาได้ที่ตารางด้านล่างนี้ หรือสามารถดูราคาค่ารักษาอื่นได้ที่ link ค่ะ

 

การรักษา

THB

1 AUD =

22.85 THB

1 EURO =

36.96 THB

1 USD =

34.31 THB

DURATION

ราคาทำวีเนียร์

เคลือบฟันเทียมด้วยวัสดุพอร์ซิเลน (Empress)

13,000 

569

352

379

4 - 5 days

เคลือบฟันเทียมด้วยวัสดุคอมโพสิต

11,000

481 298 321

4 - 5 days

เคลือบฟันเทียม (16 ซี่ด้านหน้าบนและล่าง)

192,000 

8,402 

5,194 

5,596 

4 - 5 days

 

 

วีเนียร์แข็งแรงไหม ทำแล้วใช้ได้นานเท่าไร

ได้มีการศึกษาถึงความยาวนานของการใช้งานพอร์ซีเลนวีเนียร์เป็นจำนวนมาก การศึกษาบางงานพบว่า พอร์ซีเลนวีเนียร์มีsurvival rate ถึง91%ในการใช่งาน12ปี ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการแตกหักของวีเนียร์ จริงๆ หากวีเนียร์มีการเตรียมฟันที่ดี มีการสร้างการสบฟันที่ถูกต้องให้เหมือนการสบฟันดั่งเดิมของคนไข้ จะมีปัญหาน้อยมากและใช้งานได้อย่างยาวนาน ซึ่งคนไข้สามารถไว้วางใจได้ในฝีมือและขั้นตอนของ PMDC จากการเป็น Veneer Center ที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจในทุกเคสทันตกรรม

 

 

จำเป็นต้องแต่งเหงือกร่วมกับการทำวีเนียร์หรือไม่

ในกรณีที่ฟันมีระดับคอฟันที่สวยงามอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการแต่งเหงือกร่วมด้วย แต่ในคนไข้บางรายที่ระดับของเหงือกไม่สวยงาม เช่น เห็นเหงือกมากเกินไป คอฟันซ้ายและไม่สมมาตรกัน การแต่งเหงือกร่วมกับการทำวีเนียร์จะให้รอยยิ้มมีความสวยงามสูงสุด

 

 

 

ศาสตร์และศิลป์ในการทำวีเนียร์

การสร้างสรรค์งานวีเนียร์นั้นเป็นศาสตร์ที่จะต้องใช้ประสบการณ์ของทันตแพทย์ผู้ทำงานค่อนข้างสูง วีเนียร์เป็นวัสดุโปร่งแสง ดังนั้นสีของฟันธรรมชาติเดิมจะมีผลต่อสีฟันโดยรวมของคนไข้  ความหนาของชิ้นงาน ความทึบแสงของซีเมนต์ที่ใช้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสีฟัน ดังนั้นทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะทำงานออกมาได้ตามจุดประสงค์ของคนไข้ บางคนชอบขาวมาก ขาวน้อย บางคนชอบใสๆเป็นธรรมชาติ เป็นรายละเอียดที่ทันตแพทย์จะต้องให้ความสำคัญก่อนเริ่มการรักษา ในส่วนของรูปร่างและการเรียงตัวของฟัน ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงจะมองออกว่า จะสร้างการเรียงตัวของฟันอย่างใดให้สวยงาม บางกรณีที่ฟันเรียงตัวไม่สวยงามเลย ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างงานให้มีการเรียงตัวที่สวยงามมากอย่างที่คนไข้คาดไม่ถึง

 


 

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

TESTIMONIAL

OUR REAL CUSTOMER

คนไข้บอกต่อ

ลูกค้าจริงของเรา

คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณปอย ตรีชฎา

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณร่มฉัตร พัฒนศิริ

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ดร.ผาณิต กันตามระ กับการทำฟันให้สวยงามที่PMDC

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ศกรณ์ฉัฐ แจ้งเจนเวทย์ (คุณจิ๊บ)

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

หากคุณต้องการ
สร้างรอยยิ้มที่สวยงาม
PMDC ช่วยคุณได้

อ่านต่อ

CONTACT US

FREE CONSULTATION

ติดต่อเรา

ให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.